Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

04.02.2019

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí. Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

www.ospod.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!