SMS poradna

SMS poradna je soudobou a rozumnou alternativou, která na rozdíl od "astro" a podobných pseudo poraden sází na Vaši osobní zodpovědnost a rozhodnutí, plynoucí z našeho racionálního doporučení, podaného na základě zkušeností z praxe angažovaných mediátoru, vztahových poradců, duchovních i psychologů.

Výhody SMS poradny: anonymita - rychlost - naslouchání - pomoc                                               porozumění - zprostředkování řešení


Historie, současnost a budoucnost SMS poradny

Služba SMS poradny nesahá do dávné historie, byť se prvotní podněty objevovaly již v roce 2015. V současné době se specializujeme zejména na vztahové poradenství, které je jakousi "popelkou" v naší společnosti. Do budoucna uvažujeme (i na základě Vašich podnětů) o rozšíření o právní či jiné ekonomické služby.


Zodpovědnost

Naše forma poradenství nemůže plně nahradit např. Párové terapie, či osobní setkání s mediátorem nebo psychologem. Přesto nejsou naše závěry z Vámi podaných informací  "vycucané" z prstu, ani vyhádané z karet. Vážně se společně s Vámi zamýšlíme nad Vaší aktuální situací a pokušíme se najít společně s Vámi to nejlepší možné řešení. Přesto jsou a budou naše rady vždy pouhým doporučením, které můžete a nemusíte akceptovat. Konečné rozhodnutí je vždy na Vás a to je dobře. Kdo se nemůže rozhodovat, není svobodný.


Spolupráce

Pokud v rámci  naší vzájemné komunikace v SMS poradně rozpoznáme, že je třeba aby Vaši situaci řešil odborník na osobních setkáních, řekneme Vám to. Pro tyto případy, Vám můžeme domluvit setkání u některého z našich spolupracujících partnerů z řad mediátorů, vztahových poradců, sexuologů, psychologů, či pracovníků . Pokud si to ovšem budete přát. Rádi Vám připravíme cestu, aby byl Váš případ v těch nejlepších rukou.


Zabezpečení, osobní údaje

Vaše osobní údaje nesbíráme, proto nepodléhá tato služba směrnici o GDPR. Veškerá anonymní korespondence je uchovávána na serveru po dobu 3 měsíců (v případě, že byste se chtěli vrátit k řešenému tématu později) a následně je smazána včetně Vašeho telefonního čísla.

Vytvořte si webové stránky zdarma!